Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương khởi công xây dựng nhà máy mới

Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương đã khởi công xây dựng Nhà máy tại KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai để phát triển thêm danh mục sản phẩm, tăng trưởng thị phần. Công ty sẽ tích cực tạo thêm việc làm cho cộng đồng địa phương cũng như cam kết bảo vệ môi...

Huyền thoại” Sá xị Chương Dương tìm đường trở lại

Sau khi cử người vào Sá xị Chương Dương, đội ngũ nhân sự F&N đang xem xét mọi khía cạnh cần giải quyết tại đây và cam kết tiếp tục tập trung hỗ trợ công ty về bán hàng và phân phối; cón phía Sabeco cũng sẽ hỗ trợ thông qua phương diện nhân sự, tài chính.  Bất chấp...